به اطلاع می رساند از روز شنبه 93/12/2الی چهارشنبه 93/12/6فرم ثبت نام پیش دبستان - متولدین تیرماه 1388 تا تیر ماه 1389-ارائه خواهد شد